OOG IN OOG - Erfrecht en successierechten in onze evoluerende samenleving - Gastspreker Katrien Schryvers