Ontdek de CD&V mensen in uw provincie

Kris Peeters
Vice-eersteminister
Minister van Werk, Economie en Consumenten, Buitenlandse Handel
Lees meer
Servais Verherstraeten
Kamerfractieleider
Lees meer
Nahima Lanjri
Kamerlid
Districtsraadslid Borgerhout
Lees meer
Jef Van den Bergh
Kamerlid
Schepen Kalmthout
Lees meer
Koen Van den Heuvel
Voorzitter Vlaamse fractie
Burgemeester Puurs
Lees meer
Caroline Bastiaens
Vlaams parlementslid
Gemeenteraadslid
Lees meer
Dirk de Kort
Vlaams parlementslid
1ste schepen Brasschaat
Lees meer
Kathleen Helsen
Vlaams parlementslid
Schepen
Lees meer
Ward Kennes
Vlaams parlementslid
Lees meer
Tinne Rombouts
Vlaams parlementslid
Lees meer
Katrien Schryvers
Vlaams parlementslid
OCMW-Voorzitter Zoersel
Lees meer
Griet Smaers
Kamerlid
Nationaal ondervoorzitster CD&V
Voorzitter gemeenteraad Geel
Lees meer
Peter Bellens
Gedeputeerde
Lees meer
Ludwig Caluwé
Gedeputeerde
Ere-fractievoorzitter Vlaams Parlement
Lees meer
Ivo Bollen
Provincieraadslid
Lees meer
Nicole Boonen
Provincieraadslid
Lees meer
Koen De Cock
Provincieraadslid
Lees meer
Jürgen Godden
Provincieraadslid
Lees meer
Patrick Janssen
Provincieraadslid
Lees meer
Michel Meeus
Provincieraadslid
Fractievoorzitter provincieraad
Lees meer
Lili Stevens
Provincieraadslid
1ste ondervoorzitter provincieraad
Lees meer
Mien Van Olmen
Provincieraadslid
Lees meer
Wendy Weckhuysen
Provincieraadslid
Lees meer
André Van Broekhoven
Provinciaal voorzitter
Lees meer
Kris Verbeeck
Provinciaal voorzitter JONG CD&V
Lees meer
Lieve Keuleers
Provinicaal voorzitter Senioren
Lees meer
Liesbet Sommen
Provinciaal voorzitter Vrouw & Maatschappij
Lees meer
Ariane Van Dooren
Regiovoorzitter Antwerpen
Districtsschepen
Lees meer
Tom Verboven
Regiovoorzitter JONG CD&V Antwerpen
Lees meer
Sonja De Meyer
Regiovoorzitter Vrouw & Maatschappij Antwerpen
Lees meer
Simone Van Brussel-Ketels
Regiovoorzitter CD&V Senioren Antwerpen
Lees meer
Swa De Schutter
Regiovoorzitter Kempen
Lees meer
Bram Heylen
Regiovoorzitter JONG CD&V Kempen
Lees meer
Hugo Ceulemans
Regiovoorzitter Senioren Kempen
Lees meer
Lieve Heurckmans
Regiovoorzitter Vrouw & Maatschappij Kempen
Lees meer
Ward Leemans
Regiovoorzitter Mechelen
Lees meer
Eline Beukeleirs
Regiovoorzitter JONG CD&V Mechelen
Lees meer
Lies Vandeneede
Regiovoorzitter V&M Mechelen
Lees meer
Jef Mariën
Regiovoorzitter Senioren Mechelen
Lees meer
Eddy Wouters
Regiovoorzitter Rupel-Zuidrand
Lees meer
Maria Cools
Regiovoorzitter Senioren Rupel-Zuidrand
Lees meer
Tom Dewandelaere
Regiovoorzitter JONG CD&V Rupel-Zuidrand
Lees meer
Marleen Aertssen
Regiovoorzitter V&M Rupel-Zuidrand
Lees meer
Dirk Martens
Regiovoorzitter Voor -en Noorderkempen
Lees meer
Dieter Peeters
Regiovoorzitter JONG CD&V Voor -en Noorderkempen
Lees meer
Guy Dens
Regiovoorzitter CD&V senioren Voor -en Noorderkempen
Lees meer
Myriam Goetstouwers
Regiovoorzitter Vrouw & Maatschappij Voor -en Noorderkempen
Lees meer