Kris Peeters

Minister, Vice-eersteminister

  Kris Peeters is geboren op 18 mei 1962 in Reet. Hij is grootgebracht in een doorsnee gezin. Vader was bediende, moeder huisvrouw en beide hebben hard gewerkt om hun kinderen de kans te geven om verder te studeren.

  Na zijn humaniora in Boom studeert hij in Antwerpen rechten. Hij behaalt in 1986 zijn licentiaatdiploma in de rechten en studeert ook af als kandidaat in de wijsbegeerte. Nadien behaalt Kris nog een speciale licentie fiscaliteit aan de Vlerick school in Gent.

  Na een korte periode als advocaat wordt hij in 1988 door Marianne Thyssen aangenomen als fiscaal adviseur bij het NCMV. Hier bouwt hij zijn carrière verder uit waardoor hij in 1999 gedelegeerd bestuurder wordt en het NCMW ook omvormt tot het huidge UNIZO.

  In 2004 wordt Kris op vraag van Yves Leterme minister in de Vlaamse Regering en als Yves Leterme in 2007 overstapt naar het federale niveau wordt hij minister – president van de Vlaamse Regering. Uit zijn periode als Vlaams minister kunnen we onthouden dat hij :

  Als minister van Openbare Werken verschillende missing links in Vlaanderen heeft aangepakt, een versneld actieprogramma voor de gevaarlijke punten heeft opgesteld en het belang van de combinatie van het vervoer over water, weg en spoor met belangrijke maatregelen heeft ondersteund.

  Als minister van Leefmilieu en Natuur heeft hij ervoor gezorgd dat economie en ecologie met elkaar opnieuw werden verzoend. Hij stapte af van het betuttelende karakter inzake leefmilieu en heeft gekozen voor de weg van het verstandig groen. Op die manier vrijwaren we de toekomst van de volgende generaties, tegelijkertijd geven we echter aan de huidge generatie ruimte om zich verder te ontwikkelen.

  Als minister van Energie heeft hij zich maximaal ingezet voor de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van energie. Hij heeft mee de aandacht gevestigd op het belang van energiebesparing en gaf prioriteit aan een bespaarde kWh boven een groene kWh.

  Als minister van de Havens heeft hij het historische akkoord over de verdieping van de Westerschelde afgesloten. Verder is het hem gelukt om alle Vlaamse havens samen te brengen in Flanders Port Area, waardoor ze hun krachten bundelen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders.

  Als minister president heeft hij er over gewaakt dat het Vlaams Regeerakkoord volledig werd uitgevoerd maar heeft hij Vlaanderen ook klaargemaakt voor de toekomst. Met Vlaanderen in Actie en het Pact 2020 heeft hij samen met het middenveld een strategie uitgewerkt die er moet toe leiden dat Vlaanderen in 2020 tot de top vijf van de Europese regio’s behoort. Het durven uitstippelen van een lange termijn visie over de verkiezingen heen is het bewijs van de daadkracht en wil van slagen van Kris Peeters.

  Kris Peeters is vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.