Sander Wouters

Kandidaat provincieraadsverkiezingen

  Als 28 jarige heb ik twee grote passies: muziek en politiek. Wanneer ik niet aan het repeteren ben als gitarist bij de CBS Brussels Orchestra, kan je mij vaak terugvinden in een context die aansluit bij mijn andere passie: mijn passie voor politiek. Hoe mensen hun buurt zien en hoe de toekomst vorm zou kunnen krijgen heeft mij er op 16-jarige leeftijd toe aangespoord om lid te worden van Jong CD&V Schelle. Een engagement dat ik naast mijn job als adviseur Financiën voor CD&V in het Federaal Parlement, met veel enthousiasme blijf uitoefenen.

  Mijn grote ambitie voor deze provincieraadsverkiezingen is zorgen voor levendige en leefbare gemeenten waar mensen trots op zijn om te wonen en waar het goed is om te leven. Om daartoe te komen, stel ik hieronder 3 speerpunten voorop.

  Eerst en vooral zien we de laatste jaren steeds meer burgerinitiatieven opkomen. Mensen die net zoals ik, graag de toekomst in handen nemen en anderen perspectief willen bieden op een goed leven. Denk maar aan het initiatief “Zonnedelen”, waarbij mensen die zelf niet over een geschikt dak beschikken of niet meteen voldoende kapitaal hebben om die investering te doen, toch kunnen genieten van hun stukje hernieuwbare energie doordat mensen de handen in elkaar slaan. Het is een project dat makkelijk aantoont waarom ik me vol enthousiasme inzet voor een sterke provincie bij de aankomende provincieraadsverkiezingen. Want het klinkt simpel: je investeert het bedrag dat je kan investeren, gaat samen met anderen op zoek een geschikte locatie, legt er zonnepanelen op en laat je elektriciteitsmeter teruglopen. Maar zonder de nodige ondersteuning en omkadering zou zoiets niet mogelijk zijn, en het is die omkadering die je vindt bij de provincie. Met een sterke provincie zorgen we samen voor betaalbare en duurzame energie.

  De provincie is ook de beste partner om meer ruimte te creëren voor ondernemen door in te zetten op economische innovatie en een gebiedsgericht clusterbeleid. Door grotere en kleinere ondernemingen en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen kan de provincie zorgen voor een enorme boost aan creativiteit en innovatie. Het helpt hen hier ook letterlijk meer ruimte voor te geven. Bestaande sites zoals Greenville of Energyville zijn voor mij lichtende voorbeelden. Het zijn economische incubatoren die grote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen samenbrengen en waaruit de meest gewaagde en gedurfde uitvindingen en innovaties uit voortvloeien. Waarom zou zo’n bruisend project niet ook in onze regio een plaats kunnen vinden, zoals op de Electrabelsite in Schelle? Willen we dromen van een mooie toekomst, dan moeten we vandaag investeren. De nieuwe Tesla uitgevonden in eigen streek? Met een sterke provincie.

  Tot slot besef ik meer en meer dat onze open, beschikbare ruimte kostbaarder wordt. Er zijn alsmaar meer mensen op een zelfde oppervlakte. Willen we in een buurt met voldoende groen en ademruimte blijven wonen, moeten we de ambitie hebben om op de meest optimale manier gebruik te maken van die beschikbare ruimte. De provincie is de partner om antwoorden te bieden die het woonbeleid hand in hand laten gaan met een efficiënt en doordacht ruimtelijk beleid. Daarbij moeten we nieuwe woonvormen ontwikkelen en ondersteunen, een optimaal gebruik stimuleren van het bestaande patrimonium, de bestaande woonzones verdichten, zorgen dat er voldoende aandacht is voor bereikbaarheid van onze woonzones en dat er steeds voldoende voorzieningen in de buurt zijn. Toekomstgericht en duurzaam wonen in eigen streek? Met een sterke provincie.

  • 28 jaar en jurist van opleiding. Heeft 2 grote passies: muziek en politiek. Heeft de grote ambitie om te zorgen voor levendige en leefbare gemeenten waar mensen trots op zijn om te wonen en waar het goed is om te leven.

  • Een sterke provincie ondersteunt en omkadert burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties. De omslag naar hernieuwbare energie begint immers van bij de mensen. Met een sterke provincie zorgen we samen voor betaalbare en duurzame energie.

  • Een sterke provincie is een partner voor ondernemingen en creëert ruimte voor creativiteit, innovatie en samenwerking. Dromen van incubatoren zoals Greenville of Energyville in eigen streek is niet genoeg, we moeten daar ook in investeren. De nieuwe Tesla uitgevonden in eigen streek? Met een sterke provincie.

  • Een sterke provincie is het bestuursniveau dat ervoor zorgt dat we in eigen regio en dorp een ruimtelijk beleid hebben dat toekomstgericht, duurzaam en doordacht is met oog voor voldoende leefbaarheid, groen, cultuur en kleinhandel. Toekomstgericht en duurzaam wonen in eigen streek? Met een sterke provincie.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.