Kathleen Helsen

Gedeputeerde

    Kathleen Helsen is een ervaren politica. Zij is ondertussen bijna 30 jaar schepen en meer dan 15 jaar Vlaams Parlementslid. Ze is dé onderwijsspecialist binnen CD&V en voorzitter van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement. Met hart en ziel bouwt ze gedurende heel haar beroepsleven aan een beleid dat toekomst biedt voor onze kinderen en jongeren. Zij geeft extra aandacht voor kinderen met problemen en daagt jongeren uit om met hun talenten aan de slag te gaan. Waar ze ook is, zij zoekt jongeren op om hen te bevragen en te stimuleren. Jonge mensen geven haar bijzonder veel energie om in de politiek te strijden voor hun toekomst.

    Kathleen is een harde werker maar vooral een vrouw met visie op de toekomst. Zij weet waar ze naartoe wil. Op haar weg vooruit wil zij vooral dat iedereen mee is. Rechtvaardigheid en solidariteit zijn voor haar werkwoorden en vanzelfsprekendheden. In de politiek zijn het voor haar strijdpunten.

    De laatste 10 jaar heeft Kathleen zich ook gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en wonen. Deze thema’s boeien haar enorm. In haar bevoegdheid voor ruimtelijke ordening en wonen, beleeft ze haar tweede passie. De voorbije jaren maakte ze verschillende ruimtelijke plannen voor haar gemeente, ging ze in overleg met de Vlaamse Bouwmeester, krikte ze de kwaliteitseisen van de woningen in haar gemeente op en stapte ze in verschillende innovatieve projecten rond ruimtelijke ordening en wonen. Kwaliteit van wonen en duurzaam gebruik van de ruimte zijn voor Kathleen belangrijke doelstellingen. Het werk dat ze in de gemeente Herselt verricht, wordt vaak als voorbeeld gebruikt voor gans de provincie en daarbuiten.

    Kathleen werkt graag lokaal én bovenlokaal. In haar gemeente én in het Vlaams Parlement. Haar inzet bovenlokaal is essentieel, om haar expertise lokaal te kunnen inzetten op het vlak van onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Haar inzet lokaal geeft haar de kans om dicht bij de mensen te staan en mee vorm te geven aan haar gemeente. Kathleen vindt dit heel belangrijk. Ze houdt van mensen en kan ontzettend genieten van een eenvoudige babbel met de inwoners van haar streek. Haar verbondenheid met verschillende verenigingen illustreert dit. “Mensen worden sterker door het contact met anderen. Hier moeten we vandaag de dag zeker op inzetten.”, aldus de Herseltse politica.