Peter Bellens

Provincieraadslid, Schepen

  • Geboorteplaats:

    Herentals

Kempenaars zijn doorzetters. Als het tegenzit, laten ze het hoofd niet hangen, maar gaan ze samen op zoek naar creatieve oplossingen.

Als geboren Kempenaar doe ik op dezelfde manier aan politiek in de provincieraad.In een provincie met een dominante grootstad is het belangrijk om regionale accenten te leggen. Door verschillende gemeenten en organisaties de kans te geven om samen te werken, bouwen we aan een dynamisch platteland waar iedereen graag woont, leeft en werkt.

Uitdagingen zijn er genoeg: een vergrijzende bevolking, het behoud van de open ruimte, werk voor iedereen, kansen voor land- en tuinbouw, … Als een echte streekmotor brengt de provincie de juiste mensen bij elkaar om nieuwe dynamieken op gang te brengen zodat we er met zijn allen op vooruit gaan.

3 redenen om mee te knokken voor de Kempen:

• Geen enkel dorp is een slaapdorp. Mensen moeten de kans krijgen hun wijk of gehucht weer in handen te nemen.
• Innoveren is zorgen voor morgen. Omdat onze bevolking snel veroudert, sporen we ondernemers aan om te investeren in zorginnovatie en helpen we jonge mensen aan een baan in de zorgsector.
• Wie mobiel is, is minder eenzaam. Om niet te vereenzamen is het belangrijk dat iedereen zich vlot kan verplaatsen, ook wie om welke reden dan ook minder mobiel is.

www.peterbellens.be/verkiezingen-2018